Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm
Mô tả 2/10/2020. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.