Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm
Mô tả Các văn bản đính kèm gồm: -Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. -Đề cương tuyên truyền ngày hội 2019. -Đề cương báo cáo ngày hội 2019. -Biểu tổng hợp kết quả ngày hội. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn. 4/10/2019.