Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 1) 138/KH-MTTQ-BTT , 2. Đề cương tuyên truyền 2021 , 3. Đề cương báo cáo nhanh năm 2021 , 4. Biểu tổng hợp kết quả Ngày hội 2021 , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm
Mô tả 06/10/2021. Bộ kế hoạch gồm 4 mục, chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.