Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2024 – 2029

448271_logo_15430626.jpg (200×57) - Sáng 28/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Cao Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Cao Lộc và 159 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc luôn đoàn kết, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết, phát huy tính chủ động tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động và nhiệm vụ trọng tâm công tác MTTQ. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ huyện đã thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Tiêu biểu như: MTTQ các cấp trên địa bàn huyện phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được trên 7.800 cuộc, với hơn 500 nghìn lượt người tham gia; vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 260 triệu đồng; đóng góp, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 41 nhà đại đoàn kết (ĐĐK) với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng...

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử Ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện Cao Lộc khoá XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các Ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện Cao Lộc khoá XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ huyện Cao Lộc đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 chỉ tiêu cụ thể và 3 khâu đột phá để tập trung thực hiện. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua…

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, 
nhiệm kỳ 2019 – 2024

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của MTTQ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ này, MTTQ huyện Cao Lộc tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt Đề án số 05 ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tập trung cao độ thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đồng chí lưu ý: MTTQ huyện nghiên cứu giải pháp thực hiện chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và thực hiện chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. Đồng thời xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Đại hội đã hiệp thương cử 59 Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, ông Nông Sỹ Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, có 16 tập thể, 16 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 


Tác giả: Hoàng Huấn - Dương Duyên
Nguồn:https://baolangson.vn/dai-hoi-dai-bieu-mttq-huyen-cao-loc-nhiem-ky-2024-2029-5009881.html Sao chép liên kết