Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MTTQ Hữu Lũng: Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sau hơn 02 tháng tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đến ngày 02/4/2024, có 24/24 đơn vị MTTQ trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra trong tháng 6/2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch MTTQVN huyện 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm.

Qua quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ cơ sở luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ cùng với lãnh đạo địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp thực trạng nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, đặc biệt là các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để có hướng đề xuất với với cấp ủy có chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy; tổ chức làm việc với cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo và công tác triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Đoàn Đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân chúc mừng đại hội tại xã Nhật Tiến

MTTQ huyện đã lựa chọn MTTQ xã Cai Kinh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2024 – 2029 làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị MTTQ các xã, thị trấn dự đại hội điểm tiếp thu, học tập kinh nghiệm, tập trung chuẩn bị tốt Đại hội tại đơn vị mình, lưu ý về công tác nhân sự, nội dung báo cáo nhiệm kỳ, trình tự tổ chức đại hội, hướng dẫn quy trình hiệp thương nhân sự, công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội…

Đại biểu biểu quyết nhất trí các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại xã Cai Kinh

Theo đó, 24/24 xã, thị trấn đã thực hiện tốt quy trình tổ chức đại hội, điểm mới sáng tạo trong Đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức Đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội; một số đơn vị có gian hàng trưng bày để quảng bá sản phẩm thương hiệu của địa phương. Đại biểu dự Đại hội đảm bảo thành phần và cơ cấu, vừa mang tính tiêu biểu, vừa mang tính đại diện cho các tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. Nhân sự Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ Việt Nam huyện khẳng định Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

Gian hàng trưng bày sản phẩm tại Đại hội MTTQ xã Hòa Lạc

Qua Đại hội các xã, thị trấn đã hiệp thương được 823 vị uỷ viên ủy ban MTTQ xã, thị trấn, trong đó có 72 vị trong Ban thường trực. Đại hội cơ sở đã hiệp thương cử 104 đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo MTTQ huyện trao kỷ niệm chương cho các vị UVUB MTTQ xã Minh Hòa

Khi trao đổi với đồng chí Bùi Đình Quyết Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Nham đồng chí chia sẻ: Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức Đại hội của MTTQ Việt Nam huyện và các văn bản của cấp trên về tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ Việt Nam xã Vân Nham đã kịp thời tham mưu với cấp ủy đảng, triển khai tới các vị Ủy viên ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận các khu dâc cư tổ chức thực hiện; nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm phối hợp của các tổ chức thành viên, MTTQ xã đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt về nhân sự, báo cáo chính trị, cơ sở vật chất…đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vân Nham đã thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo xã Sơn Hà trao giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ tại Đại hội MTTQ xã

      Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện cho biết: MTTQ các xã, thị trấn đã nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự, các điều kiện cho đại hội được chuẩn bị chu đáo. Việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và tiến độ về thời gian. 

Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã Vân Nham ra mắt trước Đại hội

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở thành công là tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hữu Lũng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra vào tháng 6/2024.


Tác giả: Đào Thị Phương Lan
Nguồn:MTTQ huyện Hữu Lũng Sao chép liên kết