Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG số Số: 318 - CTr/ĐĐ-MTTQ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 129-NQ/TU, ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 20
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm
Mô tả 24/08/2020. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.