Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản Nghị quyết số 129 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm
Mô tả 24/6/2020 Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.