Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2024-2029

448271_logo_15430626.jpg (200×57) - Sáng 23/4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố Lạng Sơn và 140 đại biểu chính thức. 

Các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.  

Trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ thành phố đã vận động các nguồn lực ủng hộ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được hơn 1 tỷ đồng; vận động xây dựng nông thôn mới được hơn 2 tỷ đồng; vận động ủng hộ được trên 1,9 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự… 

Các đại biểu biểu quyết hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban
MTTQ thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2024-2029

Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – phát triển”, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với các chỉ tiêu cụ thể như: duy trì hằng năm 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; hằng năm mỗi khi dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc điển hình, tiêu biểu; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 10 nhà đại đoàn kết…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành uỷ biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Uỷ ban MTTQ các cấp thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Uỷ ban MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” một cách thiết thực, hiệu quả; Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ chuyên trách MTTQ ở cơ sở…

Các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng Sơn khoá XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 52 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ thành phố Lạng Sơn; hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn khoá XX tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn khoá XXI. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 

Dịp này, có 18 tập thể, 20 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024

 

 


Tác giả: Hoàng Huấn - Dương Kim
Nguồn:https://baolangson.vn/dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-thanh-pho-lang-son-nhiem-ky-2024-2029-5006477.html Sao chép liên kết