Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp bàn kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029

a800fe7e54286e8fdef1be229e9b96ec.jpg - Sáng 12/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức họp bàn kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi họp

Dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh.

Theo dự thảo kế hoạch phối hợp, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 được chia làm 3 giai đoạn: trước thềm đại hội; trong quá trình diễn ra đại hội và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề như: phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu tại buổi họp

Đại diện Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn phát biểu tại buổi họp bàn

Tại buổi họp bàn, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo kế hoạch phối hợp tuyên truyền, tập trung vào nội dung, chủ đề tuyên truyền dịp trước, trong và sau đại hội; đầu mối cung cấp thông tin; xây dựng phóng sự tại đại hội, số báo, tạp chí chuyên trang tuyên truyền về đại hội... Trong đó, đại diện các cơ quan báo chí đề nghị MTTQ cung cấp thông tin về thời gian ấn định tổ chức đại hội; chủ đề, nội dung tuyên truyền về đại hội một cách cụ thể hơn…

Các ý kiến đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi làm rõ và thống nhất thực hiện; một số nội dung sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục trao đổi với các cơ quan báo chí để thống nhất triển khai trong thời gian tới. 

Qua họp bàn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đây nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại phương.    

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong tháng 8/2024 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đại hội có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội sẽ thảo luận thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử ra Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029...

 

 


Tác giả: Hoàng Huấn
Nguồn:https://baolangson.vn/hop-ban-ke-hoach-tuyen-truyen-ve-dai-hoi-dai-bieu-mttq-tinh-nhiem-ky-2024-2029-5005392.html Sao chép liên kết