Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Ủy ban MTTQ tỉnh và bàn thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh

448271_logo_15430626.jpg (200×57) Sáng 9/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 12, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bàn thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung trọng tâm trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 như: báo cáo chính trị (gồm cả phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029); báo cáo kiểm điểm. Đồng chí cũng đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, thống nhất để thực hiện hiệp thương các chức danh Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 – 2029 đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng; thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ, cơ cấu hợp lý để Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Cùng đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức đại hội theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh biểu quyết hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh vừa được hiệp thương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thảo luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Trong đó, góp ý vào các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, tập trung vào chủ đề, tiêu đề đại hội, bố cục, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2024 – 2029 nêu trong dự thảo báo cáo chính trị; góp ý về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ trong đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời trao đổi, giải đáp các nội dung được thảo luận.

Đại biểu thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh 
khóa XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 


Tác giả: Hoàng Huấn
Nguồn:https://baolangson.vn/kien-toan-cac-chuc-danh-chu-chot-uy-ban-mttq-tinh-va-ban-thong-nhat-cac-noi-dung-chuan-bi-dai-hoi-mt-5007932.html Sao chép liên kết