Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh: Bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh và thông qua 8 nghị quyết

a800fe7e54286e8fdef1be229e9b96ec.jpg - Sáng 2/4, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở ban ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ toạ kỳ họp.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh. Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Phạm Hùng Trường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đình Lập, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp. Đồng thời biểu quyết nhất trí bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Trịnh Tiến Duy, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Sái Văn Đông, Giám đốc Sở Tư pháp.

Trong chương trình, HĐND xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết về các lĩnh vực: giáo dục, đầu tư, phân bổ dự toán ngân sách; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… Đây là các nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một buổi làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành; quan tâm chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị cử tri.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương triển khai các hoạt động giám sát theo quy định; các ban HĐND tỉnh tập trung triển khai các nội dung giám sát, khảo sát theo kế hoạch, hạn chế tối đa sự trùng lắp các đơn vị khảo sát, giám sát.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh trong quá trình tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết đảm bảo quy trình thủ tục; quan tâm chỉ đạo sát sao việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ hai mươi tư HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026:

(1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết của HĐND tỉnh lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.

(3) Nghị quyết của HĐND tỉnh về thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư.

(4) Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18).

(5) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025.

(6) Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024; chấp thuận cho huyện Đình Lập được sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo năm 2022 để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

(7) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn.

(8) Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn:https://baolangson.vn/ky-hop-thu-24-hdnd-tinh-bau-bo-sung-uy-vien-ubnd-tinh-va-thong-qua-8-nghi-quyet-5004428.html Sao chép liên kết