Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản 1806/MTTQ-BTT V/v tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch số 102-KH/TU về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm , Tải xuống file đính kèm
Mô tả 17/3/2023. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.