Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm
Mô tả 29/01/2021. Chi tiết xin xem file đính kèm.