Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiêu đề văn bản V/v phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống file đính kèm
Mô tả 6/10/2022. Chi tiết xin xem file đính kèm, xin cảm ơn.