Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư ngỏ Vận động ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và mục tiêu “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu” theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 2/4/2024 Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra thư ngỏ vận động ủng hộ, xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có 83,91% dân số toàn tỉnh là đồng bào dân tộc thiểu số; tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 30.835 hộ. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm chỉ đạo, ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Bên cạnh nỗ lực của tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã có những đóng góp thiết thực giúp đỡ người nghèo, hộ gia đình khó khăn vươn lên.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Lạng Sơn còn 12.953 căn nhà thiếu kiên cố và đơn sơ, trong đó có nhà của 6.177 hộ nghèo và cận nghèo. Tỉnh Lạng Sơn đã chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh, đây là một chủ trương có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hợp ý Đảng, hợp lòng dân; giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện “an cư” để “lạc nghiệp”. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và mục tiêu “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu” theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tố chức chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Nhường cơm sẻ áo” hưởng ứng, cùng chung tay, ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện chương trình hành động có ý nghĩa cao cả này.

Tỉnh Lạng Sơn cam kết lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Thời gian nhận ủng hộ kinh phí: Từ tháng 4 năm 2024.

Hình thức ủng hộ: Tiền mặt hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ.

Mọi sự ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xin chuyển vào tài khoản Ban vận động Qũv vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn.

-Số tài khoản: 3761.0.3015809.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

-Tên tài khoản: Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn.

Hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (Số 7, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chỉ Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Số điện thoại liên hệ: 02053.812.096; 02053.812.209.

Trân trọng cảm ơn!

                                 T/M TỈNH UỶ - HĐND- UBND- ỦY BAN MTTQ TỈNH LẠNG SƠN

                                Nguyễn Quốc Đoàn

                                Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

                                 Bí thư Tỉnh ủy